Lille sal

Kapasitet

Foto: Kristian Wanvik
Publikumskapasitet 356 (hvorav 20 seter er unummerert på galleri)

Ved salgsstart er det mye å huske og mange hensyn å ta. Vi gjør noen plassreservasjoner automatisk ved salgsstart, og sammen følger vi det opp underveis slik at ingen plasser står tomme når arrangementet starter.

 

Les mer

Publikumskapasitet:
Amfi gir en samlet kapasitet på 336
Galleri har en samlet kapasitet på 20 seter (her anbefaler vi salg til redusert pris grunnet redusert sikt)
Total kapasitet: 356
Flatt gulv/caféoppsett: 250
Ved salgsstart blokkeres automatisk:

4 plasser til presse
4 plasser til arrangør
2 plasser til Olavshallen (iflg. kontrakt)

Informasjon og markedsføring

Nyhetsbrev, programbrosjyre og internettjenester. Det er mye gratis publisitet som inngår i prisen når du leier hos oss. Vi har også et bredt kontaktnett i ulike medie- og salgskanaler i regionen.

Les mer

AVVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING AV 
ARRANGEMENTER I OLAVSHALLEN 
 
Vi kan bistå med veiledning i forhold til valg av 
markedsføringskanaler, informasjon på nett, nyhetsbrev, 
billettpriser, billettsalg, plakater, lyskasser, 
presse/media blant annet. Vi har et gjennomprøvd salgsapparat og 
gode kontakter som vil kunne være til god hjelp for å markedsføre 
og selge ditt arrangement. Enkelte tjenester må du betale for, 
andre får du gratis. 
 
DETTE ER INKLUDERT I LEIEN 
 
Nyhetsbrev: 
Vi har en base på ca 26.000 abonnenter. Alle arrangement blir omtalt i nyhetsbrevet på et tidspunkt.
 
Web og konsertguider: 
Oppføring på våre hjemmesider er selvfølgelig kostnadsfritt for deg 
som har et arrangement åpent for publikum. Dette innebærer også 
en automatisk oppdatering på vår Facebook-side og kulturkalendre, både lokalt 
og nasjonalt. 

Programbrosjyre og plakater: 
Vårt trykkede program kommer ut to ganger i året – vår og høst. 
Den distribueres godt i både Sør- og Nord-Trøndelag og har et 
opplag på ca 25.000. Vi legger gjerne ut flyere ved luka og har 
flere plakatvegger på huset hvor vi kan henge informasjon. 
 
ANNONSER ER IKKE INKLUDER I LEIEN
 
Ta kontakt med marit.glimstad(a)olavshallen.no eller 73 99 40 00/47319960 for priser og innrykk båder på trykk, i sosiale medier og nettannonser.

Scene/sal

Sal totalt 15 x 20 m
Sceneareal 15 x 6 m
3 stk scenetrekk 
1 stk. salstrekk
Motorisert hovedteppe (horisontal)

Teleskopisk tribune som alternativt kan utstyres med flatt gulv og oppbygd scene.
Setene har skriveklaffer for konferansebehov.

Det er også mulighet for kaféoppsett med bord, stoler og bar. Olavshallen har skjenkebevilling for servering i Lille sal og tilliggende foaje.
 

Les mer

Lys

I Lille Sal har vi 36 dimmerkanaler og et lysbord av merke grandMA onPC med fadervinge.

Les mer

Lyd

TEKNISK BESKRIVELSE AV LYDANLEGGET I LILLE SAL 

1 mikser Midas Legend  40ch.
Multikabel i vegg 40 linjer inn
10 returlinjer
1 stk Lexicon MX400
1 stk   TC D-Two
10 linjer m compressor
8 ch Ashley EQ til monitor linjer
1 stk Klark EQ- left/Right

PA-flate

Nexo Linearray Geo S1210 5 pr side
Subber 2 stk RS215 pr side
4 kurser passivt delte monitorer (kan settes opp med 8 stk aktivt delte monitorer)
Sidefill 2 stk Nexo PS-8

Les mer

Lille sal