Tjidtjie

Utgått forestilling

Priser:

(inkl. avgift)
Voksen 250,-

Gavekort

Et samarbeid mellom Rohde&Aass produksjoner, Nord-Trøndelag teater og Åarjelhsaemien Teatere.

En ung samisk kvinne prøver å forstå og forsone seg med oppveksten sin på sørsamisk internat på 1990-tallet i Norge. Sørsamiske barn har i mange generasjoner blitt sendt hjemmefra for å bo på internat og gå på skole. Først som en bevisst del av fornorskningspolitikken. Senere som et middel i den samiske kulturens gjenreising. Foreldre sendte barna sine milevis av sted for at de skulle lære samisk språk og kultur, og så dem ofte ikke igjen før til jul eller sommer.

Tjidtjie handler om disse barna og ungdommene. Det handler om vennskap og forelskelse. om vidda og om lyset på sommerfjellet. Om et språk som er i ferd med å dø ut. Og det handler om en 6-årig jente som savner mammaen sin, sin «Tjidtjie».

Forestillingen er basert på intervjuer med sørsamer som selv har vokst opp på internat.

Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Trondheim kommune, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante og Olavsfestdagene.

Gavekort

Relaterte forestillinger