Kjøp gavekort
DSC9165

Økonomisjef

Savner du nye utfordringer? Kan du tenke deg å være økonomen i et kulturelt miljø? Vi i Olavshallen søker ny økonomisjef.

Nye Olavshallen har som ambisjon å være en foretrukket arena for artister og management lokalt, nasjonalt og internasjonal. Vi skal være en anerkjent merkevare hos publikum og skal ivareta og videreutvikle kulturtilbudet i Trondheim ved å bygge relasjoner til relevante aktører. Vi tilbyr gode opplevelser på tvers av kultur, mat og drikke og skal være et levende Kulturhus i Trondheim

Økonomisjefen har en sentral rolle i selskapet, med stor mulighet for påvirkning både i forretningsutvikling - og oppfølging. Olavshallen har gjennomført vesentlige bygningsmessige oppgraderinger det siste året, som gir store muligheter for å utvikle nye konsepter i grensesnittet mellom kultur, mat og drikke. Det er nylig utarbeidet en kulturell - og kommersiell strategi og en bærekraftstrategi, for å peke retning framover.

Vi har nylig utviklet publikumsreisen, og er i gang med kundereisen inn mot artister og management. Læring og kontinuerlig forbedring er stikkord for utviklingsarbeidet. Selskapet driver på kommersielle vilkår. Økonomisjefen vil særlig ha ansvaret for den interne virksomhetsstyringen, som inkluderer å utarbeide og følge opp lønnsomhetsanalyser, forretnings- og prismodeller og leiekontrakter blant annet. I stillingen ligger også ansvaret for HR og administrasjon. Du vil også ha rollen som sekretær for styret. Olavshallen har ekstern leverandør i regnskapsføring og bilagshåndtering.

Vi er et team som jobber tett sammen, og som preges av et særdeles godt arbeidsmiljø. Verdiene er eksepsjonell og imøtekommende, og kulturen preges av en holdning til at dette får vi til . Det er en liten og lettbeint organisasjon, og gjennomføringen av de ulike arbeidsoppgavene skjer i et tett samarbeid. God internkommunikasjon er derfor avgjørende, og ditt bidrag er vesentlig i så måte.

Olavshallen AS har tre forretningsområder.

  1. Kulturvirksomheten som primært omhandler utleie av scener og saler, sceneteknisk utstyr og personell.
  2. Utleie av kontorer og øvingsrom til Trondheim kulturskole, utøvende musikkutdanning på NTNU og til Trondheim Symfoniorkester & Opera.
  3. Utleie av kommersielle arealer med omsetningsbaserte husleiemodeller.

Vi søker deg som kan vise til resultater fra lignende type forretningsorientert stilling. Du er utdannet siviløkonom. I tillegg har du bred erfaringskompetanse. Du jobber målrettet og systematisk og ser alltid etter forbedringspunkter. Din kommunikasjonsstil er tydelig og inkluderende.

Vi har gode betingelser og en arbeidsplass hvor mangfold av arrangementer preger vår hverdag.

Om arbeidsgiveren

Plassert i hjertet av Trondheim er Olavshallen rom, ramme og scene for levende kunst. Det er et populært konsert- og kulturhus både blant artister og publikum. I 2019 hadde det om lag 350 arrangement og 190.000 publikummere med en god bredde i kulturtilbudet. Det siste året har Olavshallen gjort betydelige oppgraderinger, og tilbyr nå publikum opplevelser i en kombinasjon mellom kultur, mat og drikke. Nye Olavshallen har fem konsertsaler, to scener og fire serveringssteder med til sammen åtte kjøkken, en vinylplatebutikk, en fiolinmaker og et cinematek. Det huser i tillegg Trondheim Symfoniorkester&Opera, Trondheim kulturskole og utøvende musikkutdanning ved NTNU.