Nytt styre i Olavshallen

Det er oppnevnt nytt styre i Olavshallen våren 2020

Steinar Larsen, Daglig leder, TrondheimSolistene
Varamedlem

Aurora Koteng, Daglig leder, Koteng Jenssen AS
Styremedlem

Arne Reinertsen, Adm. Dir, E.A. Smith
Styremedlem

Therese Bjørnstad Karlsen, Eiendomsdirektør, Coop Midt-Norge SA
Nestleder

Marianne Øverbø Olsen, Prosjektleder, Technoport
Styremedlem

Gunnar Bovim, Rådgiver, NTNU
Styreleder
E-post

Nils Heldal, Daglig leder, Bennett
Styremedlem
E-post

Anders Lilly