Mikrofon

Demo mot strenge restriksjoner

Onsdag 19. januar demonstrerte en hel bransje mot til uforholdsmessig strenge smitteverntiltak! Se opptak fra aksjonen

Kulturen kveles

Dette er bakgrunnen for aksjonen:
Kultur er helsefrembringende og samlende, utjevner forskjeller, er inkluderende og av mange grunner en ekstremt viktig næring i ethvert land. Politikerne og publikum virker bare ikke å være helt klar over dette i disse tider, og det må vi i bransjen gjøre dem oppmerksomme på.

Vi er mer eller mindre fratatt både levebrødet og publikum for 3. gang på 22 måneder, langt i fra å bli ivaretatt på en tilstrekkelig god måte. Vi kan ikke godta dette lenger! Hele næringskjeden er i ferd med å kollapse, og det er dessverre svært få politikere som er klare over de alvorlige konsekvensene av dette.

Kultur- og arrangørbransjen lever med mye strengere tiltak enn andre bransjer som fly, butikk eller kjøpesentra. Vår hverdag er permitteringer, usikkerhet, kompetanseflukt og stadig dårligere likviditet. En hel bransje! Dette kan vi ikke akseptere.

Artister:

Charlotte Audestad, Ida Jenshus, Andreas Helland, Conor Patrick, Rasmus Rohde, Øyvind Weiseth, Kriss Stemland, Magnus Hestegrei, Viktor Stavruk, Trondh Helge Johnsen, Sverre Stenløkk, Øyvind Smidt, Kristian Raanes, Therese Ulvan, Bergmund Waal Skaslien, Jon Krogstad, Børge Rømma, Kay Ronny Dahl, Jo Sverre Sande, Jovan Pavlovic, Tore Dalsaune, Torstein Flakne

Appellanter:
Anne Kathrine Slungård, TSO
Nora B. Kulseth, NTNU, institutt for musikk
Mikael Gullikstad, Trøndelag Teater
Marianne Meløy, Trøndelag Teater
Anne Elisabeth Wedø, Olavshallen
Eva Annie Svendsen, Trondheim Spektrum
Kristin Reigstad, Festivalnettverk Trøndelag
Arild Kalkvik, Trondheim Kino
Børge Beisvåg, Næringsforeningen i Trondheim
Ottar Mikkelsen, nestleder i KIF-komiteen
Christianne Bauck-Larssen, leder KIF-komiteen

Demonstrasjon i Olavshallen 19. januar 2020