Tilgjengelighetsmerket

Vi har tilgjengelighetsmerket

Hva betyr dette?

Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Tilgjengelighetsmerket skal: