TSO Foto Knoff Sven Erik Knoff 3431

Trondheim Symfoniorkester & Opera

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) er et anerkjent orkester som leverer mektige musikkopplevelser og er et kraftsenter i midt-norsk kulturliv.

En kunstpause i hverdagen

Trondheim Symfoniorkester & Opera består i dag av 86 faste musikere. I tillegg til klassiske symfonikonserter har TSO en variert virksomhet som inkluderer;

  • opera
  • samtidsmusikk
  • urfremførelser
  • tidligmusikk
  • kammermusikk
  • populærkonserter
  • pedagogisk virksomhet og talentutvikling
  • prosjekter for barn og unge

TSO har fast tilholdssted her i Olavshallen. De øver i Store sal hver mandag - torsdag på dagtid, samt faste konserter stort sett hver torsdag gjennom året. I tillegg har de en aktiv turnevirksomhet i Midt-Norge.

TSO har også nasjonale og internasjonale oppdrag og turneer. I samarbeid med Trondheimsolistene har de en orkestermodell som gir tilgang til 90 musikere. Trondheim Vokalensemble er også tilknyttet TSOs virksomhet, først og fremst i opera og korverk. I tillegg er TSO-koret en naturlig del av våre operaproduksjoner.

Trondheim Symfoniorkester & Opera er en av landets største kulturinstitusjoner med en historie som strekker seg tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene. Olavsjubileet i 1930 førte med seg et oppsving, men det var først etter opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 at det moderne profesjonelle orkesteret begynte å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962, og ble etter hvert et av landets ledende orkestre og et mye benyttet radioorkester. TSO har i alle disse årene vokst både i størrelse og kvalitet.