Kjøp gavekort

Trondheim Kulturskole

TK sirkut K Wanvik
Fargespill Trondheim 2018 K Wanvik Small 148 of 160
Fargespill Trondheim 2018 K Wanvik Small 140 of 160
Fargespill Trondheim 2018 K Wanvik Small 95 of 160
Fargespill Trondheim 2018 K Wanvik Small 41 of 160

Trondheim kulturskole har mange øvingsrom og sin administrasjon her i Olavshallen. 1000 barn er innom hver uke og flere ganger i året holde de både konserter og sirkusforestillinger.

Hva skjer her

Trondheim kulturskole

Trondheim Kulturskole er en leietaker her i Olavshallen. Både administrasjon og øvingsrom som ikke er ute på skolene ligger oppover i etasjene hos oss. Både bandøving, sangundervisning, visuell kunst og andre undervisningstilbud holder hus her. Hver lørdag har kulturskolen lørdagskonserter i Kammersalen og flere ganger i året er det forestillinger med TK's avdeling for scenekunst - de populære sirkusforestillingene! Kulturskolen har også et tett og godt samarbeid med Fargespill som har vært hos oss de siste årene. Fargespill er en del av Kammermusikkfestivalen

På kulturskolen sine nettsider kan vi lese mer om
deres hovedanliggende og formål.

Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen.

Kulturskolen gir opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.