Bill Bailey - Thoughtifier

ons. 24.04
Kl. 20:30
57dc27c7 BB Thoughtifier 1920x1080

Billettpris

  • Ordinær 615,-
  • Dinner & a show 1250,-
Dørene åpner 20 minutter før

Spise litt før konsert?

Velg restaurant

OBS! Endring av tidspunkt fra 19:00 til 20:30!

Bill Bailey er tilbake i Olavshallen med sitt nye show, Thoughtifier, spekket med hans karakteristiske underfundige vidd, ispedd ulike musikalske stilarter.

Thoughtifier
substantiv
1. En fascinerende innretning som ved hjelp av musikk forsterker tanker fra en nysgjerrig hjerne, formidlet gjennom et menneskelig instrument, kjent som Bill Bailey
2. (dagligdags) en person som likner på Bill Bailey

På dette punket i vår evolusjonshistorie når det virker som om vi går i søvne inn i en verden der mennesket kan gjøres overflødig, og hvor mye av det vi gjør kan gjøres bedre og mer effektivt av maskiner; hvilket tidspunkt er bedre enn feire vår egen ufullkomne menneskelighet?

Og hvem er bedre til å lede oss, enn Bill, og ta oss med på denne reisen gjennom den menneskelige tankens historie – overstrødd med feil og mangler, forvirret og fragmentert, men også storslått: hvordan kan den hjelpe oss å overleve i denne fagre nye verden?

En magisk, musikalsk blåtur i det menneskelige sinn, sammen med noen andre presserende saker om hvaler, biofili og ugjengjeldt kjærlighet, blant andre tanker – alt forsterket med musikk.

Velkommen til Thoughtifier!

NB! Showet holdes på engelsk!

With his trademark musical stylings and characteristic wit, Bill returns with a new show, Thoughtifier.

Thoughtifier
noun

1. An intriguing device that can amplify the thoughts of a curious mind using music, channeled through a human instrument, known as Bill Bailey
2. (colloquial) a person resembling Bill Bailey

At a point in our evolution when it seems as if we’re sleepwalking into a world where humans might be redundant, and much of what we do, can be done better and more efficiently by machines, what better time to celebrate our own flawed humanity.

And what better guide to lead us than Bill, to take us on a jaunt through the error-strewn, distracted, crumb-festooned, sometimes magnificent history of human thought, and how it might help us survive in this brave new world.

A magical, musical mystery tour of the human mind, along with some other pressing matters about whales, biophilia, and unrequited love, among other thoughts - all amplified with music.

Welcome to Thoughtifier!

Hurry, this show will sell out!

Praktisk info

Generell info

Sikker kjøpskanal

Tilgjengelighet

Gruppebestillinger og faktura

Barn under ett år

Hvor vil du sitte?

Hva skjer når?

Først Spis på restaurantene
1 time før
Billettluka & barene åpner
20 min før
Dørene åpner
Start
Slutt
Etterpå Mat og drikke
Les mer
23:00 Olavshallen stenger

Salkart

Store sal
  • Teleslynge
  • Orkestergrav
  • Rullestol

Relaterte
arrangement

Ingen relaterte arrangement