RM 3026 copy

Bærekraft

Slik bidrar Olavshallen til et mer bærekraftig samfunn

Kopi av NYHETSBREV BILDEMAL

Miljøfyrtårn

Olavshallen har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010. Vi rapporterer årlig inn forbruk av energi og vann, avfallshåndtering, transport og innkjøp av varer og tjenester.

Les mer om Miljøfyrtårn

Tilgjengelighe stor2

Tilgjengelighetsmerket

Vi er sertifisert med Tilgjengelighetsmerket, som er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Les mer om tilgjengelighet i Olavshallen

Forestilling

Etiske retningslinjer

Olavshallen har etiske retningslinjer som ansatte i Olavshallen og underleverandører skal etterleve.

Se våre etiske retningslinjer

FNs bærekraftmål

Olavshallen skal bidra slik at vi som samfunn når FN’s bærekraftsmål, og har aktiviteter under 4 av målene:

4

Mål 3: God helse

Olavshallen skal skape opplevelser som beriker livet til publikum og andre besøkende i Olavshallen, og lage rom for utvikling og livsglede.

Vi har også egne retningslinjer for bruk av gass, røyk og kjemikalier for at Olavshallens ansatte og andre arbeidende i våre lokaler skal arbeide under sikre forhold for egen helse.

3

Mål 4: God utdanning

Her skal Olavshallen tilby attraktive lokaler tilrettelagt undervisning og til å utvikle seg som kunster, og være en møteplass for kunst og kultur. Samt ivareta og videreutvikle kulturtilbudet i Trondheim.

I dag finner du både NTNU Musikk og Trondheim Kulturskole i egne lokaler i Olavshallen, samt i de også benytter seg av øvrige saler og øvingsrom.

2

Mål 11. Bærekraftige byer og samfunn

Olavshallen skal være universelt utformet, slik at så mange som mulig kan besøke oss uavhengig av funksjonsevne. I tillegg skal vi legge til rette for våre besøkende til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi er sertifisert med Tilgjengelighetsmerket, som er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

1

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal aktivt jobbe for ansvarlig forbruk og produksjon gjennom å redusere klimagassutslipp. Dette omfatter forbruk av energi og vann, avfallshåndtering, transport og innkjøp av varer og tjenester. Olavshallen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift hvor vi årlig dokumenterer dette.